ساخت کانوایر هوایی

ساخت کانوایر هوایی

کانوایر هوایی نقاله ای است كه از یك سیستم تك ریلی هوایی تشكیل شده و شامل یكسری قرقره و یك رشته زنجیر می باشد که به این صورت کار می کند که بار از قرقره آویخته شده و با حركت زنجیر حمل می شود.

کانوایرهای هوایی و ویژگی های آن :

کانوایرهای هوایی امکان استفاده از فضای بالای سالن تولید صنایع مختلف را برای حمل و انتقال مواد و محصولات مختلف فراهم می کنند . کانوایر های هوایی به دلیل استفاده از مکانیزم های گوناگون امکان انتقال محصولا و قطعات مختلف در صنایع گوناگون را فراهم می کنند.

از کانوایرهای هوایی در سالن های حمل بدنه و شاسی خودرو و نیز صنایع خودرو سازی استفاده گسترده ایی می شود. پشتکارصنعت امکان طراحی و ساخت کانوایر های هوایی با قابلیت انتقال و حمل محصولات مختلف با وزن ها و سرعت های مختلف را فراهم می آورد.

کانوایر های هوایی به دلیل داشتن پالت های مختلف، قابلیت استفاده در صنایع گوناگون را ایجاد می کنند. پشتکارصنعت با طراحی سیستم های انتقال مواد هوایی، امکان طراحی و ساخت این سیستم ها را با در نظر گرفتن شرایط تولید، خواهد ساخت.

کانوایرهای مونو ریل، نوعی از کانوایر های هوایی می باشند که سیستم انتقال مواد متکی بر حرکت خطی بر روی یک مسیر تک ردیفه استوار است. کانوایر های مونو ریل جهت استفاده در فضا هایی با ارتفاع بالا، جهت استفاده بهینه از محدوده های تولیدی قابلیت استفاده دارند.

کانوایرهای هوایی و کاربردهای های آن :

۱- جهت انجام برخی عملیات مانند رنگرزی، کوره پخت و روغن زدایی، شستشو و غیره است كه بصورت پیوسته صورت می گیرد.
۲- جهت تغذیه خط مونتاژ
۳- جهت انتقال در مسافتهای زیاد
۴- در صورتی كه در نزدیكی سقف نصب شود، در استفاده از فضا صرفه جویی می شود.
۵- اغلب در حمل و نقل داخلی بخش های واحدهای صنعتی استفاده می شود.