شستشوی پاششی تمام استیل

به منظور آماده سازی قطعات قبل از رنگ آمیزی ابتدا باید قطعات در چندین مرحله شستشو شده تا آماده رنگ آمیزی شوند. که بسته به نوع و تیراژ قطعات همچینین روش شستشو و مراحل آن متفاوت می باشد. از دیگر کاربردهای خطوط شستشو، زودون آلودگی های ناشی روغن و یا مواد شیمیایی در مراحل پرس کاری بر روی استیل، آلومینیم و سایر فلزات می باشد.

شرکت پشتکارصنعت تولید کننده تجهیزات خط رنگ، تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته (کانوایری) و وان های شستشو (قوطه ور) می باشد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و یا طرح هرگونه سوال، با واحد فنی شرکت تماس بگیرید. این شرکت همچنین با رعایت استاندارد های ملی و جهانی، سازنده سازه تونل با محاسبات دقیق، جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش کیفیت شستشو با رعایت اصول ایمنی جهت سلامت پرسنل است.