شرکت های پشتکار صنعت برای آنها کوره پخت رنگ ساخته است

پشتکار صنعت در زیر لیست بخشی از مشتریان مطرح خود را معرفی کرده اند،
که هر مجموعه طبق نیاز خود به دستگاه پخت رنگ استاتیک نیاز داشتند و که پشتکار صنعت با افتخار طبق نیاز مشتری ماشین کوره پخت رنگ استاتیک را طبق استاندارد های بین المللی طراحی و تولید نموده کرده اند.
و سپس دستگاه پخت رنگ را در محل مشتری نصب و راه اندازی نموده است و اختیار مشتریان قرار داده اند و همچنین پشتکار صنعت با با خدمات پس از فروش همیشه حامی مشتریان خود بوده و می باشد.