ساخت کابین رنگ دستی

کابین ها دستگاه هایی جهت پاشش رنگ های مختلف بر انواع قطعات فلزی می باشند. چون در این سیستم ها جهت پاشش از رنگپاش های دستی استفاده می شوند بنابراین نیاز به وجود نفراتی (اپراتور) جهت پاشیدن رنگ با استفاده از تفنگ های رنگپاش(گان) وجود دارد

این نوع کابین جهت سیستم های خط رنگ دستی با تعداد تیراژ پایین و سرعت کم مناسب می باشند.

می توان به ویژگی ها ی کابین رنگ دستی به موارد زیر اشاره کرد:

1-انتقال حداقل پودر به سیستم بازیافت

2-امکان جابجایی آسان کابین رنگ دستی

3-وجود مخزن پودر جهت جمع آوری پودرهای بازیافت شده از سایکلون

4-دریچه های پاشش از یک یا دو طرف

5- سیستم روشنایی داخل کابین رنگ

6- شاسی مجزا در کابین رنگ

7- دریچه های ورود و خروج قطعه از یک یا دو طرف

8- قابلیت نصب درب های لولایی و یا کشویی جهت دریچه های ورودی و خروجی پاشش در کابین رنگ 

9- کف شیب دار و یک خروجی به ازاء هر سایکلون

10- تمیز شدن سریع جهت تعویض رنگ

11- قابل استفاده در سیستم های پاشش دستی و خطوط پیوسته

12- ساخت به صورت پانلی

13- استفاده از ورق های مصرفی گالوانیزه با پوشش رنگ پودری جهت ساخت آن.

ساخت کابین رنگ دستی