حوزه فعالیت و خدمات شرکت پشتکار صنعت

حوزه فعالیت و خدمات شرکت پشتکار صنعت حوزه فعالیت و خدمات شرکت پشتکار صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد: انواع سیستمهای کانوایر هوایی،منوریل طرح دانمارکی و صلیبی کانوایر زمینی شامل بلت اسلت فیلی فلور رولیک انواع کوره های پخت رنگ،به صورت تونلی باکسی به صورت u در دماهای مختلف از ۲۲۰درجه الی ۵۰۰درجه ساخت […]